Veelgestelde Vragen

 • Wat is ooglaseren en hoe is het ontstaan?

  Oorsprong van de ooglasertechniek
  Het ooglaseren om een correctie te bewerkstelligen bij mensen die bij- of verziend zijn is relatief nieuw. De lasertechnologie die hierbij gebruikt wordt, is in 1970 ontwikkeld in Amerika en werd aanvankelijk gebruikt als precisie-snij-instrument voor medische en industriële toepassingen.

  In de tachtiger jaren stuitte men bij onderzoeken die binnen de Amerikaanse luchtmacht gedaan werden, op het gegeven dat een laserstraal bij dieren een inkeping in het hoornvlies veroorzaakt. Daardoor kreeg de laser het predikaat “schadelijk voor de ogen” mee. Maar een nieuwsgierige onderzoeker – Steve Trokel – ging een stapje verder. Hij onderzocht het genezingsproces van de ogen bij deze dieren en kwam tot de ontdekking dat de ogen helder en zonder restschade genazen.

  Zo is men verder gaan experimenteren met het verfijnen van de lasertechniek, die ook bekend staat als “brilvervangende refractie-chirurgie”. Eerst deed men dat alleen bij dieren en later ook bij mensen. In de jaren negentig van de vorige eeuw was men zover dat men de laser ging gebruiken voor het corrigeren van zichtafwijkingen. Dat gebeurde in het begin alleen in uitzonderlijke gevallen, bij mensen met zeer grote afwijkingen, maar tegenwoordig is het laseren van je ogen al bijna net zo gewoon als het kopen van een bril of contactlenzen.

  NOOT: Overal waar op deze website gesproken wordt van “refractie chirurgie”, wordt een ooglaserbehandeling bedoeld

 • Welke oogafwijkingen komen voor een ooglaserbehandeling in aanmerking?

  De afwijkingen waarbij een ooglaserbehandeling uitkomst kan bieden zijn:

  Myopie – bijziendheid
  Mensen die in de verte kijkend wazig zien, zijn bijziend doordat hun hoornvlies een te grote kromming vertoont. Zij hebben een min-correctie nodig in hun brillenglazen of contactlenzen.


  Hyperopie – verziendheid
  Als het problemen oplevert om een boek te lezen of dichtbij dingen duidelijk waar te nemen, dan is de persoon verziend. Er zijn dan plus-brillenglazen of contactlenzen nodig, omdat de kromming van het hoornvlies niet groot genoeg is.

  Presbyopie
  Deze afwijking is overigens niet hetzelfde als de bekende leesbril die mensen vanaf een bepaalde leeftijd – meestal zo tussen de 40 en de 50 – nodig hebben. Die afwijking heet “presbyopie” en heeft te maken met het feit dat de ogen niet meer zo soepel “schakelen” tussen het kijken in de verte en dichtbij. Vrijwel iedereen – ook mensen die nooit een bril nodig hadden – komt vroeg of laat aan een leesbril toe.

 • Zijn er keurmerken waar ik een goede ooglaserkliniek aan kan herkennen?

  ZKN Keurmerk – Kwaliteit van de kliniek

  Een kwaliteitskeurmerk speciaal voor ooglaserklinieken bestaat helaas nog niet in Nederland.

  Er is wel een keurmerk dat geldt voor alle privé klinieken in Nederland en dus ook voor ooglaserklinieken. Dit is het Keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), dat wordt toegekend door een Europees onafhankelijk keuringsinstituut. De eisen waar een kliniek aan moet voldoen om dit keurmerk te krijgen, liggen op het gebied van hygiène-protocollen, intake procedures, informatievoorziening naar cliënten toe en de manier waarop de kliniek omgaat met het voorkomen van infecties.

  NOG - Kwaliteit van de oogarts

  Oogartsen hebben een eigen kwaliteitskeurmerk dat hen wordt toegekend door het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG). Dit is de beroepsvereniging van oogheelkundigen die strenge regels hanteert om de kwaliteit van de eigen leden te waarborgen.

  Een oogarts die bij dit Genootschap geregistreerd is, voldoet aan alle opleidings- en vakbekwaamheidscriteria die door het NOG zijn vastgesteld. Voor de consument is deze registratie een indicatie dat men met een deskundige oogarts te maken heeft.

  NGRC - Kwaliteit van de refractiechirurg
  Oogartsen die gespecialiseerd zijn in de refractiechirurgie hebben daarnaast nog een eigen beroepsvereniging: het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC).
  Een refractie-chirurg die aangesloten is bij dit gezelschap kan beschouwd worden als vakbekwaam en betrouwbaar.

  BIG-registratie
  Iedere oogarts en refractiechirurg die een eigen praktijk voert, is wettelijk verplicht zich in het BIG-register in te laten schrijven. Dit is het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
  Dit register is openbaar toegankelijk voor de consument en als een oogarts hierin terug te vinden is, kan men ervan uitgaan met een kwalitatief goede oogarts en refractie-chirurg te maken te hebben.

 • Welke verschillende methoden van ooglaseren zijn er?

  De meest gangbare methoden voor een ooglaserbehandeling zijn Lasik en Lasek-behandelingen.
  Andere ooglasertechnieken zijn: PRK, FEMTOSECOND, Epi-lasik, conductieve keratoplastiek (CK) en de Wavefront techniek.

  LASIK-ooglaserbehandeling

  De afkorting LASIK betekent Laser-Assisted-In Situ-Keratomileusis. De LASIK-behandeling is de meest toegepaste ooglaserbehandelingsvorm ter wereld. Een miniscuul flapje van het hoornvlies wordt losgemaakt met een microkeratoom, een speciaal mesje. Tijdens de LASIK ooglaserbehandeling wordt dat flapje omgeklapt, waarbij het één kant vast blijft zitten aan de rest van het hoornvlies. Vervolgens wordt de laserstraal ingezet om een laagje van het hoornvlies af te halen. Dat laagje verdampt, waardoor de bolling van het hoornvlies in de goede stand komt. De behandeling met de laserstraal duurt enkele seconden, waarna de losgemaakte flap weer teruggelegd wordt en weer “versmelt” met de rest van het hoornvlies.

  De behandeling is zo goed als pijnloos en u kunt meestal dezelfde dag of de dag erna al minstens voor 80% goed zien. Na een aantal weken is het oog hersteld.

  Sterktes die met LASIK-ooglaserbehandeling kunnen worden gecorrigeerd:

  - Bijziendheid tot -10,00
  - Verziendheid tot +4,50
  - Cilinderafwijking tot 6,00 (al of niet in combinatie met bijzienheid of verziendheid)

  LASEK-ooglaserbehandeling

  De afkorting LASEK betekent Laser-Assisted Epithelial Keratomileusis. Het principe van de LASEK-ooglasertechniek is hetzelfde als bij de LASIK-ooglaserbehandeling, maar de procedure verloopt iets anders.

  Het toplaagje van het hoornvlies – het epitheel - wordt bij de LASEK-behandeling met alcohol losgeweekt. Vervolgens doet de laser zijn werk: de straal zorgt ervoor dat bij een bijziende het hoornvlies vlakker wordt gemaakt en bij een verziende juist boller.

  Net als bij de LASIK-ooglaserbehandeling wordt het losgemaakt deel van het hoornvlies weer teruggeplaatst. Bij de LASEK-ooglaserbehandeling wordt echter ter genezing een verbandlensje ingebracht. De wond zal binnen een aantal dagen genezen zijn, maar het duurt ongeveer een week voordat de betrokkene een zicht van 80% heeft. Het duurt een aantal weken voordat er van volledig herstel gesproken kan worden.

  Sterktes die met LASEK-ooglaserbehandeling kunnen worden gecorrigeerd:

  - Bijziendheid tot – 8,00
  - Verziendheid tot +4,00
  - Cilinderafwijking (astigmatisme) tot 6,00 (mogelijk in combinatie met bij- of verziendheid)

  PRK-ooglaserbehandeling

  De afkorting PRK betekent Photo Refractieve Keratectomie is de langst bestaande ooglaserbehandeling. Niet alleen is PRK de oudste methode, het is ook de eenvoudigste en de meest goedkope ooglaserbehandeling. Net als bij de Lasek-ooglaserbehandeling, wordt met alcohol het toplaagje van het hoornvlies verwijderd.

  In plaats van alcohol, kan de refractie-chirurg ook kiezen om het laagje met een schrapertje eraf te halen. Het grootste verschil met de Lasek-ooglaserbehandeling is dat het epitheel (het toplaagje) niet teruggelegd wordt na de ingreep.

  Tijdens de refractiechirurgische procedure wordt met laserflitsen het hoornvlies vlakker gemaakt bij bijziendheid of boller gemaakt bij verziendheid.

  Het epitheel is niet teruggeplaatst, dus moet het zelf helemaal herstellen. De genezing duurt daarom langer dan bij de andere ingrepen. Met behulp van een verbandlensje wordt het hoornvlies beschermd. De ogen kunnen na de behandeling nog een paar dagen pijnlijk en droog aanvoelen.

  Sterktes die met PRK-ooglaserbehandeling kunnen worden gecorrigeerd:

  - Bijziendheid tot – 4,00
  - Verziendheid tot +3,00
  - Cilinderafwijking (astigmatisme) tot 4,00 (mogelijk in combinatie met bij- of verziendheid)

  Femtosecond-ooglaserbehandeling (Intralase - IntraLasik)

  Deze ooglaserbehandeling is genoemd naar de laser die men bij deze methode gebruikt: de Femtosecond laser. De Femtosecond ooglaserbehandeling is identitiek aan de Lasik-ooglaserbehandeling, met één belangrijk verschil: het stukje hoornvlies dat bij de Lasik-ooglaserbehandeling wordt losgesneden met een miniscuul mesje, wordt bij de Femtosecond methode losgemaakt met de laserstraal. De gebruikte laser is doordat hij computergestuurd wordt, in staat een dunner en meer gelijkmatig flapje te maken. Het hoornvlies kan dus dikker blijven en dat is gunstig voor het verloop van de verdere behandeling en de mogelijkheden voor een eventuele nabehandeling.

  De Femtosecond ooglasermethode verloopt vervolgens precies hetzelfde als dat het geval is bij de Lasik-ooglaserbehandeling. In bepaalde klinieken heet de Femtosecond ooglaserbehandeling Intralase of Intralasik.

  Sterktes die met de Femtosecond ooglaserbehandeling kunnen worden gecorrigeerd:
  - Bijziendheid tot -10,00
  - Verziendheid tot +4,50
  - Cilinderafwijking tot 6,00 (al of niet in combinatie met bijzienheid of verziendheid)

  Wavefront-ooglaserbehandeling (Zyoptix)

  De al wat langer bestaande Wavefront-ooglasertechniek wordt meestal gebruikt als aanvulling op de hiervoor genoemde ooglaserbehandelingen. De Wavefront-methode is een uitkomst voor mensen die behalve de “normale” oogafwijkingen zoals bij- en verziendheid en astigmatisme (cilinderafwijkingen), een ander zichtprobleem hebben zoals nachtblindheid. Het komt voor dat mensen na een laserbehandeling last hebben van strooilicht en halo’s als het donker is. Voor die problemen wordt de Wavefrontmethode gebruikt als nabehandeling bij een Lasik of Lasek ooglaserbehandeling.

  De correctie die met de Wavefrontechniek bereikt kan worden is zeer nauwkeurig.
  De Wavefrontbehandeling wordt ook wel aangeduid met de naam Zyoptix, naar de laser die in sommige klinieken voor deze methode gebruikt wordt.

  Epi-lasik ooglaserbehandeling

  De epilasik ooglaserbehandeling is eigenlijk een verfijndere vorm van de al langer bestaande LASIK-methode.

  Het flapje van het hoornvlies dat losgemaakt wordt met een mesje bij de traditionele LASIK-ooglaserbehandeling, wordt bij de Epi-lasik behandeling losgetrild met een epikeratoom.
  Dat betekent dat de meest aan de oppervlakte liggende laag van het epitheel wordt losgetrild en de diepere lagen van het hoornvlies in tact blijven.

  Sterktes die met de Epi-lasik ooglaserbehandeling kunnen worden gecorrigeerd:

  - Bijziendheid tot -10,00
  - Verziendheid tot +4,50
  - Cilinderafwijking tot 6,00 (al of niet in combinatie met bijzienheid of verziendheid)

  Conductieve keratoplastiek oogbehandeling (CK)

  De CK-methode is in feite geen ooglaserbehandeling, maar een nieuwe techniek die in plaats van ooglaserbehandelingen gebruikt kan worden. De CK-methode maakt gebruik van radiogolven (micro-golven) die het hoornvlies van kromming laten veranderen. Deze methode wordt ook wel “mono-vision” genoemd, want er wordt maar één oog met de radiogolven behandeld. Voornamelijk mensen die van hun leesbril af willen, maken gebruik van deze CK-methode: het behandelde oog wordt voor het dichtbij zien gebruikt (lezen) en het ander oog blijft onbehandeld om op afstand goed te kunnen blijven zien.

  De CK behandelmethode is alleen van toepassing voor mensen boven de 40 die een leesbril nodig hebben. CK wordt niet toegepast op jongere mensen die verziend zijn, hetgeen iets anders dan het verschijnsel dat optreedt bij mensen die een leesbril nodig hebben. Door het ouder worden is het voor de ogen moeilijker om de schakeling te maken tussen veraf en dichtbij zien.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om geschikt te zijn voor ooglaseren?

  Aan iedere ooglaserbehandeling gaat een grondig vooronderzoek vooraf door een optometrist of door een refractiechirurg. Er wordt dus in elk individueel geval bepaald of de betrokkene geschikt is voor een ooglaserbehandeling.

  Algemeen geldende voorwaarden voor ooglaseren

  - De ogen dienen volgroeid te zijn. De cliënt moet dus ouder dan 18 jaar zijn.
  - Het hoornvlies moet dik genoeg zijn.
  - De huidige brilsterkte moet een aantal jaren stabiel zijn gebleven en liefst groter zijn dan -0,50 of +0,75.
  - Een ooglaserbehandeling kan grofweg gezegd een correctie behandelen van brilsterktes tussen -10,00 en +4,00 en cilinderafwijkingen tot -6,00.
  - Grotere afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met implantlenzen.

  Niet geschikt voor een ooglaserbehandeling zijn mensen met aandoeningen zoals:

  - Ontstekingen aan het oog
  - Hoornvlies- en/of netvlieskwalen
  - Diabetes
  - Staar of glaucoom
  - Sjrögen – droge ogen syndroom
  - Auto-immuunziektes zoals de ziekte van Crohn
  - Een lui oog of een oog dat zelfs met correctie minder dan 50% zicht heeft.
  - Reumatische klachten of andere gewrichtsaandoeningen

  Bovendien zijn aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en vlak daarna ook niet geschikt voor een ooglasercorrectie.

 • Wat kost ooglaseren?

  De tarieven voor ooglaseren lopen erg uiteen en variëren tussen ongeveer 1000 euro tot meer dan 5000 euro. Bovendien kunnen de kosten van ooglaseren ook binnen één behandelcentrum verschillend zijn. Dat heeft te maken met de complexiteit van de oogafwijking. Een cilinderafwijking kan bij een behandeling tot extra kosten leiden.

  Het is goed om als potentiële cliënt een rondje te maken langs de verschillende aanbieders van ooglaserbehandelingen en de prijs niet de doorslaggevende factor te laten zijn!

 • Zitten er risico's aan ooglaseren?

  De risico’s van ooglaseren zijn klein, maar niet uitgesloten. Er is een aantal zaken waar een cliënt die ooglaserbehandeling overweegt, rekening mee moet houden alvorens te besluiten:

  Over- of ondercorrectie na een ooglaserbehandeling
  Het kan voorkomen dat een behandeling de eerste keer niet het gewenste resultaat oplevert. Dat kan betekenen dat de persoon na de behandeling nog steeds licht bij- of verziend is. Dit is de zogenaamde ondercorrectie. Er is dan nog een ooglaserbehandeling nodig om tot een optimale correctie te komen.

  Het kan ook betekenen dat er te veel van het hoornvlies is afgehaald, waardoor overcorrectie plaatsvindt: bijziendheid is dan verziendheid geworden of andersom. Dit is moeilijker te corrigeren dan ondercorrectie, maar ook hier is een extra ooglaserbehandeling nodig.

  Lichtgevoeligheid en droge ogen
  Sommige personen blijven na de ooglaserbehandeling last houden van fel licht, vooral in het donker (nachtblindheid). Dit gaat vaak gepaard met droge ogen die stroef aanvoelen. De nachtblindheid is te corrigeren met de genoemde Wavefront-lasertechniek en de droge ogen kunnen met speciale oogdruppels bevochtigd worden.

  Dubbelzien
  Wanneer het losgemaakt flapje hoornvlies niet perfect glad teruggeplaatst wordt, kan dit leiden tot golfjes of streepjes die hinderlijk zijn voor de betrokkene. Dubbel zien kan hier ook door veroorzaakt worden. Dit kan meestal verholpen worden door het flapje opnieuw los te maken en glad te strijken.

  Infecties en cystes
  Het flapje opnieuw losmaken en gladstrijken is ook nodig als er een infectie optreedt en/of er zich een cyste vormt onder het flapje. In dat geval zal de cyste chirurgisch verwijderd moeten worden.